Welke vormen van angst zijn er?

Angst is een pijnlijk gevoel van onbehagen en van een mogelijk dreigend gevaar. Als de omgeving geen aanleiding geeft voor angst, spreekt met van een angststoornis.

 

Iedereen is wel eens angstig. Maar bij een angststoornis is die angst (deels) ongegrond: de omstandigheden vormen geen aanleiding voor de angst of tenminste niet voor angst in deze mate. Door een angststoornis gaat men op den duur doodgewone situaties vermijden. Een normaal leven leiden wordt dan moeilijk. De gevolgen van een angststoornis kunnen je leven behoorlijk negatief beïnvloeden.

 

De term angststoornis is een verzamelnaam. Hieronder vallen oa. de volgende soorten angst:

Een paniekstoornis is een onverwachte aanval van een steeds terugkerende, overweldigende angst;

Een fobie is een angst voor een specifiek object of een specifieke situatie;

Daarentegen is bij een gegeneraliseerde angst sprake van een voortdurende angst die het leven beheerst;

De dwangstoornis heeft als kenmerk angstverwekkende gedachten en dwanghandelingen. Een ongewenste gedachte keert steeds terug. Dwanghandelingen kunnen dan gaan dienen om de gedachten als het ware te bezweren of te onderdrukken.

 

19% van de Nederlanders heeft ooit in zijn leven last van een angststoornis. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Percentage van mensen in Nederland met een angststoornis:

  • Sociale fobie: 7,8%
  • Specifieke fobie: 10,1%
  • Paniekstoornis: 3,8%
  • Dwangstoornis (OCS): 0,9%
  • Gegeneraliseerde angststoornis: 2,3%

 

Angst kan (deels) gebaseerd zijn op feiten (reële angst) of niet gebaseerd op feiten (niet reële angst). Beide vormen komen voor en onderscheiden zich met name in de behandeling. 

 

Denk bij de eerste vorm aan iemand die na een hartaanval angstig is weer een hartaanval te krijgen. Deze angst kan reëel zijn, maar moet niet het leven van iemand zo beïnvloeden dat het leven niet meer leuk is...